TIETOSUOJASELOSTE

Seloste sisältää Repojotokset ja Repovesikeskuksen

  • internetsivustojen käyttöehdot
  • selosteet asiakas- ja markkinointirekistereistä.

Repojotos noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen mihin kerättyjä tietoja käytetään.

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta, jotta internetsivuston käyttäjät ja markkinointirekisterin henkilöt ovat aina tietoisia, miten heidän tietojaan käsitellään. Voimassa oleva tietosuojaseloste on saatavilla aina internetsivustoltamme.

INTERNETSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

YLEISTÄ

Repojotos sitoutuu suojaamaan vierailijoiden yksityisyyden tarjoamallaan internetsivustolla ja siihen liittyvillä keskustelufoorumeilla sekä tietokannoissa. Tämä käyttöehtosopimus on voimassa meidän ja palvelun käyttäjän välillä. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä Sivustoa. Käyttäessäsi Sivustoa, hyväksyt tämän käyttöehtosopimuksen sisällön ja sitoudut sitä noudattamaan.

MUU KUIN HENKILÖTIETO

Voimme kerätä käyttäjiltä muuta kuin henkilötiedoksi luokiteltavaa tietoa useilla eri tavoilla. Tämä tieto on tarpeellista Sivuston käytön seurannan kannalta ja käytämme tietoa parantaaksemme Sivustoa.

HENKILÖTIETO

Keräämme ja käsittelemme tiettyjä Sivuston käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja, jotka Käyttäjä on itse toimittanut erilaisilla yhteydenottopyyntölomakkeilla sivustomme kautta tai sähköpostilla.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää Käyttäjälle kohdennettuja markkinointiviestejä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tietojensa edellä kuvattua käyttöä, hän voi estää tietojensa käyttämisen lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen myynti@repovesikeskus.fi tai muuttamalla tai poistamalla tietonsa markkinointiviestien yhteydessä olevien linkkien kautta.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja käyttäjän oikeudesta katso alempana markkinointi- ja asiakasrekisteri.

TIETOJEN LUOVUTUS

Voimme toimittaa kolmansille osapuolille tilastoja sisältäen käyttö- ja käyttäjätietoja sekä muita kuin henkilötietoja, mutta nämä tilastot eivät sisällä tunnistetietoja.

TURVALLISUUS

Sivusto on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Sivuston tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Käytämme myös evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivuillamme. Lue lisää evästeiden käytöstä.

HYVÄKSYNNÄT

Käyttäjän toimittaessa henkilötietojaan Sivuston kautta, käyttäjä on antanut meille ja/tai kolmannelle osapuolelle oikeuden käyttää tietoja kyseisellä sivustolla kuvatun mukaisesti. Sivustolla annettu hyväksyntä koskee ainoastaan Sivustolle tallennettua käyttäjätietoa. Mikäli käyttäjä on toimittanut tiedot meille muutoin kuin Sivuston kautta, kyseisten tietojen käyttöön ei vaikuta Sivustolla annettuun hyväksyntään.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU/ETA:N ULKOPUOLELLE

Voimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.

Esimerkiksi, meille markkinointia tai yhteystietolomakkeita toteuttava palveluntarjoaja voi siirtää henkilötietoja Yhdysvaltoihin palvelun tuottamisen yhteydessä. Tässä tapauksessa henkilötietojen asianmukaiset suojatoimet on toteutettu siten, että palveluntarjoaja on sitoutunut Yhdysvaltojen ja EU:n väliseen ns. Privacy Shield – järjestelyyn.

Lue Privacy Shield järjestelystä täältä https://www.privacyshield.gov/welcome.

MUUT SIVUSTOT

Sivustomme voi sisältää linkkejä muille sivustoille. Emme ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojaselosteet.

 

Markkinointi- ja asiakasrekisterit

REKISTERIENPITÄJÄ JA REKISTERIT

Rekisterienpitäjä

Repojotos/Repovesikeskus, Kimolantie 174, 47710 Kouvola, Y-tunnus 2371336-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava: Eero Niskala, eero.niskala@repovesikeskus.fi

REKISTEREIHIN TALLENNETUT TIEDOT

Rekisterit sisältää tietoja, jotka ovat joko yksityishenkilön tietoja tai koskevat rekisteröidyn roolia yrityksessä, yhteisössä tai julkisessa tehtävässä sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Näitä voivat olla muun muassa yrityksen perustiedot sekä yrityksen päättäjien ja avainhenkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisteriin tiedot tallennetaan Repovesikeskuksen julkisten internetsivujen kautta saapuneista yhteydenottolomakkeista tai tuotteiden tilauksista. Lisäksi henkilötietoja voidaan saada myös muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa. Tällaisia ovat mm. markkinointi- ja messutapahtumat tai julkiset lähteet kuten kaupparekisteri.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta tällöin emme mahdollisesti pysty tarjoamaan sinulle palveluamme.

Repojotoksen henkilökunnan käyttöoikeustiedot välittyvät markkinointirekisteriin ohjelmistojen käyttäjähallinnan kautta.

Säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista rekistereissä määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Voimme esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

REKISTERIEN KÄYTTÖTARKOITUS JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Myynti ja markkinointi

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme esimerkiksi uusista tuotteista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita tuotteita tai palveluita. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin.

Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme verkkosivuston tietoturvasta ja verkkosivun laadun parantamiseksi. Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja johdon käyttöön liiketoimintamme asianmukaista johtamista varten. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun varmistaa tuotteemme ja verkkosivumme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot tuotteen kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.

Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut

Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Voimme luovuttaa henkilötietoja Repovesikeskuksen sopimuskumppaneille, joiden tuotteista olet ilmaissut kiinnostuksesi tai joiden tuotteita olet ostanut palvelumme kautta. Tällä menettelyllä helpotamme asiointiasi meidän sekä sopimuskumppanimme kanssa.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muussa kuin edellä mainitussa tarkoituksessa lukuun ottamatta viranomaisen esittämää oikeudellista tietopyyntöä.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ JA SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET

Repovesikeskuksen henkilöiden käyttöoikeuksien hallinta tapahtuu roolipohjaisella käyttäjänhallintaprosessilla, jossa kullekin annetaan vain hänen tehtäväänsä ja toimenkuvaansa kuuluvat käyttöoikeudet. Sopimusyrityksien käyttöoikeudet rajoittuvat heidän oman yrityksen palveluja tai tuotteita kysyviin tai ostaviin henkilöihin.

Asiakasrekisteriin liittyvän varausjärjestelmän tietoja voi päivittää myös Repovesikeskuksen sopimuskumppani omien asiakkaidensa osalta. Tällöin Repovesikeskus vastaa sopimuskumppanin toiminnasta ja tietoturvasta kuten omastaan.

Alihankkijoitamme

Nettisivulomakkeet: Jotform Inc. kuuluu Privacy Shieldin piiriin, katso

Sähköpostimarkkinointi ja CRM: Zoho Corporation, kuuluu Privacy Shieldin piiriin, katso

Analyysityökalut: Googlen Tag Manager ja Google Analytics, katso tietojen turvaaminen

Markkinoinnissa käytämme myös Googlen sekä Facebook & Instagramin palveluja.

Sivustolla tapahtuvat maksut tapahtuvat kotimaisessa varmennetussa ja turvallisessa VismaPay maksujärjestelmässä, josta meille ei välity tallennettavaksi mitään muuta tietoa kuin maksajan nimi, summa ja viitenumero.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaan markkinointi- ja asiakasrekisterit sisältävät henkilötietoja, jotka muodostavat henkilörekisterin. Tähän liittyen rekisteröidyillä henkilöllä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjattuja oikeuksia.

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen myynti@repovesikeskus.fi tai voit muuttaa tai poistaa tietosi markkinointirekisteristä aina saatuasi sähköpostiviesti. Tällaisissa viesteissä on aina mukana linkit muutos- ja poistotoimiin.

TIETOTURVA

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Tämän johdosta henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

YHTEYDENOTOT

Voit kysyä tästä Selosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteella eero.niskala@repovesikeskus.fi.